Axis

Legal Secretary Social Law

Algemene info

Referentie
10019959
Locatie
Brussels
Kantoor
Brussels

legal.brussels@axis.jobs

Functie gegevens

Beschrijving
Onze klant biedt een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources. Als marktleider adviseren zij zowel nationale als internationale bedrijven. Ze hebben 6 kantoren in België.

De klant wil zich onderscheiden in de manier van samenwerken met hun cliënten. Dit betekent dat ze ook intern de handen in elkaar slaan als team; permanent overleg met collega's en advocaten is dan ook aan de orde.
Bent u bereid uw steentje bij te dragen ?
Voor het kantoor in Brussel zijn we op zoek naar een DRIETALIGE ASSISTANT(E)

U werkt in team met 14 collega-assistentes. Binnen het team verzorgt u de administratieve en organisatorische steun voor meerdere advocaten.

- Beheer van de agenda en opvolging van deadlines.
- Beheer van interne/externe-mails en briefwisseling.
- Filteren van telefonische contacten en opvolging ervan.
- Nazicht en formattering van documenten (Word, Powerpoint,...).
- Voorbereiding van presentaties (interne vergaderingen, cliënten, seminaries,...).
- Organiseren en voorbereiden van vergaderingen.
- Op punt stellen van cliëntendossiers (papieren en elektronisch klassement).
- Inbrengen van tijdsprestaties in een specifiek softwareprogramma.
- Coördinatie met Finance op gebied van facturatie (verbetering listings,...).
- Aanmaken, beheren en tijdig afsluiten van cliëntendossiers.
- Aanvullen van cliëntengegevens in de cliënten database.

-----------------------------

Notre client offre une gamme complète de services juridiques dans toutes les matières qui ont trait aux ressources humaines. En tant que leader du marché, ils offrent leurs conseils à une clientèle nationale et internationale. Ils ont 6 bureaux en la Belgique.

Leurs devise est " Nous aimons travailler en partenariat avec nos clients externes."
En interne, le travail en équipe occupe également une place centrale; la concertation permanente avec les collègues et les avocats constitue un maître-mot.
Voulez-vous apporter votre pierre à l'édifice ?
Pour le bureau à Bruxelles, nous sommes à la recherche d'un(e) ASSISTANT(E) TRILINGUE

Vous travaillez en équipe avec 14 collègues-assistantes; au sein de cette équipe, vous assurez le support administratif et organisationnel pour plusieurs avocats.
Vos tâches principales se résument comme suit :

- Gestion de l'agenda et suivi des deadlines.
- Gestion des e-mails internes/externes et du courrier.
- Réception des appels téléphoniques et suivi.
- Révision et formatage de documents (Word, Powerpoint,...).
- Préparation de présentations (réunions internes, clients, séminaires,...).
- Organisation et préparation de réunions.
- Mise au point des dossiers clients (classement papier et électronique).
- Encodage des prestations dans un programme de software spécifique.
- Suivi de la facturation avec le département Finance (correction listings,...).
- Création, gestion et clôture des dossiers clients.
- Mise à jour de la banque de données clients.
Profiel


- U heeft een bachelor opleiding (bijvoorbeeld richting management assistant/office management) of een master diploma vertaler-tolk.
- U heeft een zeer goede kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands en het Engels.
- U werkt graag op PC en u bent vertrouwd met MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).
- U bent nauwkeurig, u heeft uitstekende organisatorische kwaliteiten, u kan anticiperen en u beheert uw prioriteiten.
- U bent discreet.
- U werkt graag in team en u kan communiceren op alle niveaus (cliënten, collega's, advocaten, vennoten).
- U past zich gemakkelijk aan ingeval van onvoorziene omstandigheden.

---------------------------------------

- Vous avez un Bachelor, de préférence en assistanat/office management ou un Master en interprétariat-traduction.
- Vous avez une très bonne connaissance du français et une bonne connaissance du néerlandais et de l'anglais.
- Vous aimez travailler sur ordinateur et vous connaissez bien MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).
- Vous êtes précis(e), bien organisé(e), vous pouvez anticiper et vous avez une bonne perception des priorités.
- Vous êtes discret/discrète.
- Vous appréciez le travail en équipe et vous savez communiquer à tous les niveaux (clients, collègues, avocats, associés).
- Vous pouvez facilement vous adapter à des situations imprévues.
Aanbod


- De meest performante IT-tools.
- Een aangename werkomgeving, met een open bedrijfscultuur.
- Een competitief salaris en veel interessante extralegale voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen, GSM, bonus, hospitalisatie- & groepsverzekering).
- Diverse ontspannende kantooractiviteiten in een vriendschappelijke sfeer.
- Een optimale integratie onderbouwd door interne coaching en opleidingen.

----------------------------------------------

- Les outils informatiques les plus performants.
- Un environnement de travail agréable avec une culture d'entreprise ouverte.
- Un salaire compétitif et un nomb
Klant beschrijving

Solliciteren


Referenties